حافظه های (DRAM) سیسکو

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM1841-128D

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
184,195تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM-2900-2GB

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,473,557تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM2801-256D

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
368,389تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM2811-512D

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
1,043,770تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو ASA5520-MEM-1GB

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
3,317,711تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM-2951-2GB

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM-2900-1GB

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,105,168تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM4400-4GB

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM-2900-512MB

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,251,320تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM-2600XM-16FS-SP

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
122,796تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM4300-4GB

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM1841-64D

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM4400-2GB

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM4300-2GB

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

حافظه DRAM سیسکو MEM3800-512D

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 30 (2 صفحه)