ماژول های NIM سیسکو

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سیسکو NIM-BLANK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
60,322تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-4FXO

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
28,243,175تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-ES2-8-P

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
24,128,808تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-ES2-4

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-VAB-A

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-2MFT-T1/E1

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
24,559,282تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-1MFT-T1/E1

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
43,431,855تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-1MFT-T1/E1

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
18,096,606تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-LTEA-EA

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
34,521,416تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-VAB-M

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-VAB-A

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-VA-B-

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-VA-B

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-SSD

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NIM-SLOT-DIVIDER

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 75 (5 صفحه)