آنتن های Patch سیسکو

نمایش سریع

آنتن سیسکو AIR-ANT25137NP-R

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

2.4 GHz 13 dBi/5 GHz 7 dBi 802.11n Dual Band Patch Antenna..

نمایش سریع

آنتن سیسکو AIR-ANT2485P-R

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

2.4 GHz. 8.5 dBi Patch Antenna w/ RP-TNC Connector..

نمایش سریع

آنتن سیسکو AIR-ANT2465P-R

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

2.4 GHz, 6.5 dBi Diversity Patch Antenna w/RP-TNC Connectors..

نمایش سریع

آنتن سیسکو AIR-ANT2460P-R

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

2.4 GHz, 6 dBi Patch Antenna w/RP-TNC Connector..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)