ماژول

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سیسکو NIM-BLANK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
60,322تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

گوشواره سوییچ سیسکو RCKMNT-1RU

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
61,398تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو EM-HDA-6FXO

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
1,237,705تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

گوشواره سوییچ سیسکو RCKMNT-1RU-2KX

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
85,957تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو HWIC-4ESW

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
1,719,150تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو EVM-HD-8FXS/DID

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
2,599,181تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو HWIC-1DSU-T1

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
1,964,743تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سوییچ سیسکو C3KX-NM-BLANK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
61,398تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سوییچ سیسکو C3KX-PS-BLANK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
61,398تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سیسکو SM-S-BLANK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
61,398تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو VIC2-2E/M

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
3,094,263تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو HWIC-1ADSL

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
990,164تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو VIC2-2FXS

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
1,113,935تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو VIC3-2FXS/DID

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
3,465,575تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو EHWIC-4ESG

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
2,722,952تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش 1 تا 15 از 315 (21 صفحه)