اکسس پوینت های سیسکو AC نسل دو

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP2802I-Z-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
9,264,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP1852E-E-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
16,349,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP1852I-E-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
14,169,999تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802I-Z-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
10,355,002تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP2802I-E-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
9,264,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802E-Z-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
11,445,001تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP1852I-Z-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
14,169,999تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP1832I-Z-K9-RF

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
11,990,001تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP1832I-E-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
11,990,001تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802I-E-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
10,355,002تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP1832I-E-K9

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
26,160,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802P-H-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802P-E-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802I-H-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-AP3802I-E-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 41 (3 صفحه)