آموزش

نمایش سریع

کیت آموزشی سیسکو 200-301 و 350-401 پیشرفته

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

CCNA 200-301CCNP Enterprise 350-401 ENCORسیسکو در تجهیزات مورد نیازبرای  مدرک جدید CCNP تغییراتی را ایجاد کرده است. برای سال ها تمرینات CCNP به 4 روتر و 4 سوییچ نیاز داشت  ولی در توپولوژی نسخه جدید سیسکو تجهیزات مورد نیاز را به سه دستگاه روتر و سه دستگاه سوییچ کاهش داده است.این تغییرات خبر خوبی است زیرا هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز را کاه..

نمایش سریع

کیت آموزشی سیسکو 200-301 و 350-401 استاندارد

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

CCNA 200-301CCNP Enterprise 350-401 ENCORسیسکو در تجهیزات مورد نیازبرای  مدرک جدید CCNP تغییراتی را ایجاد کرده است. برای سال ها تمرینات CCNP به 4 روتر و 4 سوییچ نیاز داشت  ولی در توپولوژی نسخه جدید سیسکو تجهیزات مورد نیاز را به سه دستگاه روتر و سه دستگاه سوییچ کاهش داده است.این تغییرات خبر خوبی است زیرا هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز را کاه..

نمایش سریع
نمایش سریع
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)