ماژول های ترنسیور سیسکو CPAK

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-10X10G-LR

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-10X10G-ERL

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-100GE-LR4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-100G-SR4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-100G-SR10

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-100G-PSM4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-100G-LR4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-100G-ER4L

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CPAK-100G-CWDM4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)