سرور های رک ماونت سری C سیسکو

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2690 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2680 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2670 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2667 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2665 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2660 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2658 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2650 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2643 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2630 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

پردازنده (CPU) اینتل Xeon 2620 نسخه یک

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

هارد سرور سیسکو UCS-HD12TB10K12G

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

هارد سرور سیسکو UCS-HD1T7KS2-E

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

سرور سیسکو UCSC-C220-M4S

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
عدم موجودی

..

نمایش سریع

سرور سیسکو UCSC-C220-M4L

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)