ماژول های NM سیسکو

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سوییچ سیسکو C3KX-NM-BLANK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
61,398تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سوییچ سیسکو C3KX-PS-BLANK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
61,398تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

پوشاننده درگاه سیسکو مدلNM-BLANK-PANEL

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
60,322تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-2V

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-HDV2-2T1/E1

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
6,188,526تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-1T3/E3

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
613,982تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-4T

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
867,647تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-4B-S/T

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
383,648تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-HDV2

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
1,473,557تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-NAM

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
859,575تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-8A/S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
1,206,440تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-4A/S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
383,648تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-32A/S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-1FE2W-V2

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
844,508تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو NM-1A-T3/E3

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش 1 تا 15 از 53 (4 صفحه)