روترهای Branch

نمایش سریع

گوشواره روتر سیسکو ACS-4330-RM-19

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
436,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO2801

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
2,991,799تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO2821

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
7,981,767تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO2811

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
9,349,372تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO3945E/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
14,958,996تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO3945/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
12,465,830تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO2811

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
4,142,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO1760

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
613,982تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO3945E-V/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
17,191,498تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO3945E-SEC/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
16,205,579تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو ISR4331/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
24,542,005تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو ISR4321-V/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
25,787,247تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو ISR4321-SEC/K9

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
47,032,799تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو ISR4221/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
33,170,500تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

روتر سیسکو CISCO3945-V/K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
17,452,162تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش 1 تا 15 از 265 (18 صفحه)