سوییچ های Campus Lan اکسس

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C2960-24PC-S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
13,080,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

پاور سوییچ سیسکو PWR-C1-350WAC

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
16,349,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول استک سیسکو C2960X-STACK

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
7,629,999تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول استک سیسکو C2960X-STACK

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
11,990,001تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C3750G-12S-S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
14,169,999تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C3650-24TS-S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C3650-24PD-S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-E

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C2960S-48LPS-L

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
23,435,002تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C3850-48P-S

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C3650-24PS-S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C3560-24PS-S

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
7,629,999تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C2960-48PST-L

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
13,625,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C2960-24TC-L

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
5,450,001تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو WS-C385012X48US

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 753 (51 صفحه)