تلفن های آی پی سیسکو سری 7900

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7911G

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
381,498تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7942G

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,526,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7940G

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
381,498تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7975G

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
4,360,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7941G

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,417,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7912G

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
653,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7911G

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
490,501تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7960G

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
763,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7941G

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
381,498تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7940G

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
490,501تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7905G

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
218,001تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7971G-GE

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,853,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7965G

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,744,002تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7945G

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,634,999تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-7906G

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
218,001تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش 1 تا 15 از 72 (5 صفحه)