ماژول های ترنسیور سیسکو CFP

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP2-WDM-DET-1HL

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP2-WDM-D-SK

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP2-WDM-D-1HL

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP2-LIC-UPG-200G

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP2-100G-ER4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP-40G-SR4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP-40G-LR4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP-40G-FR

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP-100G-SR10

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP-100G-LR4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو CFP-100G-ER4

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)