ماژول های ترنسیور سیسکو SFP

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-10G-SR

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
685,621تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-H10GB-CU5M

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,609,017تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-10G-SR-S

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,485,246تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-H10GB-CU3M

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,856,558تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-GE-S

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,485,246تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-H10GB-CU2M

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
865,715تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-GE-T

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
804,508تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-GE-L

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
371,312تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-10G-LR-S

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,841,946تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-H10GB-CU10M

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-H10GB-ACU10M

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
0تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-10G-LR

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
433,197تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-WDM-850-0500

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-WDM-1310-5

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

ماژول Transceiver سیسکو SFP-WDM-1310-40

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 78 (6 صفحه)