تلفن های آی پی سیسکو سری 6900

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6921-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
736,778تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6901-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
1,719,150تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6941-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
1,105,168تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6941-C-K9

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
2,701,521تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6921-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
920,973تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6901-C-K9

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
1,719,150تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6941-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
1,184,254تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6901-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
1,596,353تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6941-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
997,266تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6945-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
957,812تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6945-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
1,043,770تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6921-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
934,937تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6961-CL-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6961-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
عدم موجودی

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6961-C-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 39 (3 صفحه)