تلفن های آی پی سیسکو سری 6900

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6901-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
1,416,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6941-C-K9

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
2,179,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6901-C-K9

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
2,071,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6941-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
871,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6921-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
545,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6921-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
653,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6901-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
1,308,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6941-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
763,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6945-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
763,000تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6945-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
871,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6921-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
موجود در انبار
653,998تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6961-CL-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6961-CL-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
عدم موجودی

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6961-C-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

تلفن آی پی سیسکو CP-6961-C-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه یک
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 39 (3 صفحه)