اکسس پوینت های سیسکو AC نسل یک

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP1702I-E-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
4,297,874تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

ماژول سیسکو AIR-RM3000M

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
844,508تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-Z-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
9,108,152تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-B-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
9,108,152تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702P-B-K9

وضعیت کالا: نو
موجود در انبار
9,108,152تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-Z-K9

وضعیت کالا: دست دوم درجه دو
موجود در انبار
4,720,181تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702E-E-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
9,108,152تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP2702I-A-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
موجود در انبار
7,706,899تومان
با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702P-H-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702P-E-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-Z-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-N-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-H-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-E-K9

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

اکسس پوینت سیسکو AIR-CAP3702I-A-K9

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

..

نمایش 1 تا 15 از 28 (2 صفحه)