سوییچ های کاتالیست سیسکو سری 6800

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6880-X-LE

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Cisco Catalyst 6880-X-Chassis (Standard Tables)..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6880-X

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Cisco Catalyst 6880-X-Chassis (XL Tables)..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6840-X-LE-40G

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6832-X-LE

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Cisco Catalyst 6832-X-Chassis (Standard Tables)..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6824-X-LE-40G

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6816-X-LE

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Cisco Catalyst 6816-X-Chassis (Standard Tables)..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6807-XL

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800IA-48TD

وضعیت کالا: بازسازی شده
عدم موجودی

Catalyst 6800 Instant Access Data Switch..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800IA-48FPDR

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

C6800IA Instant Access POE+ Switch w Redundant PS capablity..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800IA-48FPD

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Catalyst 6800 Instant Access POE+ Switch..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800-8P40G-XL

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Catalyst 6800 8 port 40GE with integrated DFC4XL..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800-8P40G

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Catalyst 6800 8 port 40GE with integrated DFC4..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800-8P10G-XL

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Catalyst 6800 8 port 10GE with integrated DFC4XL..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800-8P10G

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Catalyst 6800 8 port 10GE with integrated DFC4..

نمایش سریع

سوییچ سیسکو C6800-32P10G-XL

وضعیت کالا: نو
عدم موجودی

Catalyst 6800 32 port 10GE with integrated dual DFC4XL..

نمایش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)